Hva er et 'stoffskifte'?

Når man snakker om stoffskifte så tenker vi skjoldbruskkjertel pasienter for det meste om stoffskiftet som reguleres via vår skjoldbruskkjertel. Men stoffskifte kan være mer enn dette.

En web-side for videregående undervisning skriver dette i ett sammendrag om Stoffskiftet:

  • Stoffskiftet er et samlebegrep for en rekke prosesser som skjer inne i kroppens celler. Disse prosessene omfatter nedbryting og oppbygning av stoffer samt frigjøring av energi.
  • Enzymer er proteiner som katalyserer kjemiske reaksjoner.
  • Leveren regulerer innhold av næringsstoffer i blodet og har flere andre oppgaver.
  • Hormonene insulin og glukagon regulerer innholdet av glukose i blodet.
  • ATP er et lite molekyl som lagrer energien som cellen bruker til sine prosesser.
  • Aerob celleånding er nedbryting av glukose med oksygen.
    Anaerob celleånding er nedbryting av glukose uten oksygen.

Her blir insulin og glukagon også nevnt, som er to viktige hormoner som påvirker det metabolske stoffskiftet - altså blodsukker reguleringen i kroppen vår.

I følge Store Medisinske Leksikon er Stoffskifte følgende:

Stoffskifte, summen av alle kjemiske reaksjoner som finner sted i hver enkelt celle i en organisme hvor formålet er å skaffe energi til vitale prosesser og å produsere nytt organisk materiale. Begrepet inkluderer aktiviteter som innebærer regulering av hvilke gener som skal uttrykkes i en celle, hvordan et stoff skal syntetiseres eller nedbrytes og mekanismene for hvordan dette reguleres samt hvordan kroppen kan ta opp, lagre og mobilisere energi.
Stoffskifteprosessene er av to kategorier: 1) anabole, hvor det brukes energi for å bygge nye komplekse molekyler fra enkle stoffer og 2) katabole, hvor energi gjøres tilgjengelig i forbindelse med nedbrytningen av store organiske molekyler til enklere substanser. De kjemiske reaksjonene i cellene medieres av spesifikke enzymer som tjener som katalysatorer. Ved å regulere enzymenes mengde eller aktivitet kan organismen endre stoffskiftet etter behov mellom å være hovedsakelig anabolt eller katabolt.

Les mer her: https://sml.snl.no/stoffskifte

Hvis man søker etter stoffskifte på nett, så får man for det meste opp resultater som går på skjoldbruskkjertelen, og i noen tilfeller diabetes. Begge to viktige i kroppens stoffskifte.

Metabolisme er ett annet ord som brukes, og da ofte i sammenheng med vektnedgang. Dette er også relatert til stoffskifte.

Her er en god web-side på engelsk som forklarer metabolisme:

Andre web-sider med informasjon om stoffskifte: