Klikk på hormonene under for å lese mer:

Veldig enkelt forklart: TRH produseres i hjernen som igjen aktiverer en reseptor i cellemembran som igjen stimulerer til utskillelse av TSH. TSH er nødvendig for å produsere stoffskiftehormonene T4T3T2, T1 og Calcitonin.

OGSÅ KJENT SOM thyrotropin-releasing hormone eller tyreotropinfrigjørende hormon tyreoliberin på Norsk.

Store Norske Leksikon om TRH: hormon som består av tre aminosyrer (tripeptid) som med utgangspunkt i et stort prohormon er satt sammen i en ringstruktur.

TRH som er produsert i de paraventrikulære kjernene i hypothalamus, aktiverer en reseptor i cellemembranen i de tyreotropinproduserende cellene i hypofysen. Utskillelsen av tyreotropin (TSH) fra hypofysen økes, og dette stimulerer igjen produksjonen av skjoldbruskkjertelhormoner fra skjoldbruskkjertelen.

Under normale forhold er det sekresjon av TRH som bestemmer konsentrasjonen av skjoldbruskkjertelhormoner i serum hos den enkelte. Ved alvorlige sykdommer, dvs. sykdommer som i vesentlig grad svekker allmenntilstanden, reduseres utskillelsen av TRH fra hypothalamus. Dette endrer sekresjonsmønsteret for tyreotropin og fører til at nivået av det mest potente skjoldbruskkjertelhormonet, trijodtyronin, i serum senkes. På denne måten kan man i en kritisk situasjon spare energi ved å redusere stoffskiftet.

Det antas at skjoldbruskkjertelhormonene har en direkte negativ effekt på utskillelsen av TRH. TRH stimulerer i tillegg både produksjonen og utskillelsen av prolaktin fra de laktotrope cellene i hypofysen.

TRH produseres for øvrig i spesialiserte celler i nesten alle deler av hjernen, i ryggmargen, i øycellene i bukspyttkjertelen og i tarmveggene i mengder som langt overgår produksjonen i hypothalamus.

TRH finnes også i laverestående dyr som ikke produserer tyreotropin. Dette tyder på at hormonet har viktige funksjoner i tillegg til å regulere nivået av skjoldbruskkjertelhormoner i serum. Slike effekter av TRH er lite kjent hos mennesker, men hormonet virker generelt stimulerende. Det fører til økt varmedannelse, og det er i noen studier vist å virke gunstig ved depresjoner.

Denne informasjonen er lånt av Store Norske Leksikon.

Veldig enkelt forklart: TSH trigges av TRH, og begge produseres i hjernen. TSH er nødvendig for å regulere volum av stoffskiftehormon som utskilles fra skjoldbruskkjertelen. Dette er ett signalhormon som gjør det mulig for hjernen å snakke med resten av kroppen om "behov for hormoner".

 

Også kjent som: ThyreoideaStimulerendeHormon

Det er utrolig viktig å få frem at TSH ikke er ett stoffskiftehormon!

TSH (ThyreoideaStimulerendeHormon) produseres og mengdekontrolleres av kontrollsenteret i hjernen (Hypofyse og Hypotalamus) Det er IKKE et stoffskiftehormon og deltar ikke i stoffskiftet. Men det er ett hormon, og det hjelper skjoldbruskkjertelen å regulere mengden skjoldbruskkjertelhormoner i en frisk kjertel.

Disse som kommer listet her er ikke stoffskifte hormoner, men antistoffer som kan bidra til å ødelegge Skjoldbruskkjertlen. Vi velger å nevne disse her for å også referere til en komplett liste over blodprøver som bør tas når man mistenker problemer og sykdom i skjoldbruskkjertelen.

Thyroid Stimulating Hormone (TSH) heter også thyrotropin. Hypofysen sender ut dette hormonet etter at hypothalamus sender ut TRH.

Dette er den mest brukte markøren for å vurdere thyreoidea funksjonen (altså stoffskiftet) og også den mest sensitive. TSH volumet øker når T4 volumet går ned, TSH faller når T4 øker.

Dette er den eneste testen som i dag brukes av tradisjonelle leger og helsevesen, for å screene en pasient for thyreoidea sykdommer; dette fordi de er kun opptatt av å screene for thyreoidea hormon erstatning, og ikke den optimale fysiologiske funksjonen bak stoffskiftet.

En TSH test alene tenker ikke på en eventuell thyreoidea-hypofyse feedback loop, perifer thyreoidea metabolisme eller en potensiell eller aktivk risk faktor som kan enkelt identifiseres ved anti-stoff testing.

  • En høy TSH med eller uten endringer i T4 eller T3 blir brukt til å diagnosere hypotyrose. Om skjoldbruskkjertelen ikke lager nok T4 vil hypofysen sende ut TSH for å stimulere til produksjon.
  • En lav TSH blir brukt til å vurdere om man har hypertyrose. Om skjoldbruskkjertelen er overaktiv, som i tilfellet med Grave's sykdom, så vil anti-stoffer binde seg til aktivt thyrotropin (TSH) reseptorer på stoffskifte celler eller stimulere T4 produksjon uten å påvirke TSH.

Vær opperksom på at enkelte anti-stoffer kan hemme skjoldbruskkjertel funksjon ved å gjøre den inaktiv isteenfor å stimulere thyrotropin reseptorene. Dette blir kaldt en autoimun hypothyreoiditt. Dette vil demonstrere hypotyrose (høy TSH) med høye anti-stoffer mot skjoldbruskkjertel.

 

Laboratorie referanse for TSH0.5 - 3.6 (Dette varierer fra ett laboratorie til ett annet - der nederste referanse kan være mellom 0.2 og 0.5. Øverste referanse kan variere fra 3.6 og 5.5).

Funksjonell eller optimal referanseområde: 1.8 - 3.0

Er man medisinert for hypotyrose: 0.5 - 1.5 - helst så nært 0.5 som mulig.

Har man vært operert for kreft: TSH bør være nær 0/null.

Enkelt forklart: T4 eller Total T4 produseres i skjoldbruskkjertelen. Volumet som produseres reguleres via TSH. TSH signaliserer med skjoldbruskkjertelen, som forteller nåværende nivå. TSH vil øke om det finnes signaler på at det produseres for lite T4. TSH vil gå ned om det er for mye T4 i blodet.

T4 er nødvendig i prosessen for å produsere T3. T4 hormonet er ett transport hormon, ved siden av at den også bidrar til å konvertere i det mer aktive stoffskiftehormonet T3.

  • Når TSH ikke klarer å stoppe overproduksjon av T4 så blir det fare for midlertidig eller permanent høyt stoffskifte.
  • Når TSH ikke klarer å øke produksjonen av T4 så står man i fare for midlertidig eller permanent lavt stoffskifte.

Også kjent som: Thyroxin eller Totalt thyroxin.

Totalt T4 er det råstoffet kroppen danner stoffskiftehormoner av. Heter også pro-hormon T4.

Fritt T4 er den delen av T4 som kroppen nyttiggjør seg av i stoffskifteprosessenEn bitteliten det av kroppens T4-lager frigjøres etter 2-3 uker fra sitt bindeprotein. Det er kun fra de frie T4 det kan dannes stoffskiftehormoner.

Total T4 måler både det bundene og ikke-bundene thyroxin nivået i blodet. På grunn av dette så gies det ikke aktivitetsnivået av T4 når det måles alene.

Testen er best når den gjøres sammen med T3 opptaket. FT4 (Fritt T4) kan bli kalkulert ved å bruke T3 opptaket og demonstrerer ett vist nivå av T4 aktivitet. Total T4 nivå kan bli påvirket av mange forskjellige medisiner!

Fritt tyroxin indeks: som tidligere skrevet, det totale thyroxinet og T3 opptaket må brukes sammen for å vurdere Fritt T4 nivå. Indexen måles ved å gange Totalt T4 nivå med T3 opptaks nivå.

Resultatet er Fritt T4 og dette gir da volumet av aktivt T4 som er tilgjengelig. Medisiner vil alltid ha noe å si for T4 og resin T3 opptaks nivå i motsatt retninger på grunn av deres måte å innflyte på binding.

Om Totalt T4 nivåene er deprimert så er T3 opptaket høyt. Om Totalt T4 er høyt, så er resin opptaket lavt.

Fritt tyroxin (FT4): Den frie thyroxin testen blir brukt til å måle volum av det frie eller aktive T4 i blodet. Alle faktorer, som medisiner og fysisk kondisjon, som kan ha innflytelse på Totalt T4, påvirker ikke Fritt T4!

  • Nivået av T4 i blodet er høyt når man er hyper.
  • Nivået av T4 i blodet er lavt når man er hypo.

Legg merke til at en TSH med normal T4 kan være nok til å diagnosere hypotyrose. Ett relativt sjeldent mønster er en høy T4 uten hypertyrose, som kan være relatert til arvelig situasjon eller det som heter thyreoidea resistens.

  • Høyt Fritt T4 kan også være forårsaket av pasienter som tar heparin eller etter en akutt sykdom som midlertidig kan forårsake at nivå av bindeprotein plutselig faller. En sykdom som blir ille og kronisk, kan minske FT4, men er ikke nødvendigvis sykdom i skjoldbruskkjertelen.

Enkelt forklart: T3 eller Total 3 produseres i skjoldbruskkjertelen og i cellene gjennom hele kroppen vår. Volumet som produseres reguleres via TSH. TSH signaliserer med skjoldbruskkjertelen, som forteller nåværende nivå. TSH vil øke om det finnes signaler på at det produseres for lite T3. TSH kan gå ned om det er for mye T3 i blodet, men det kommer an på nivået av T4. Er T4 tilstrekkelig, så vil mest sannsynlig TSH forbli i normalområde.

T4 er nødvendig i prosessen for å produsere T3. T4 hormonet er ett transport hormon, ved siden av at den også bidrar til å konvertere i det mer aktive stoffskiftehormonet T3.

Så når T4 konverterer FT4 inn i T3, samt transporterer det, så er T3 det hormonet kroppen trenger for ett friskt stoffskifte!

 triiodothyronine.jpg

  • Når TSH ikke klarer å stoppe overproduksjon av T4 så blir det fare for midlertidig eller permanent høyt stoffskifte. Dette kan medføre en høy T3 også.
  • Når TSH ikke klarer å øke produksjonen av T4 så står man i fare for midlertidig eller permanent lavt stoffskifte. Dette kan medføre en lav T3.

 

Total 3 - T3 - Triiodothyroxine

Dette er kroppens aktive stoffskiftehormon.

Disse opptrer begge som bunnede former. De bindes til spesielle proteiner i blodet med det samme de er dannet - en kan også si at de går på lager.

Lageret kroppen danner av disse er meget stort.

Les mer her: https://www.facebook.com/notes/for-oss-med-lavt-stoffskifte-som-vil-ha-naturlige-medisiner/t3-er-viktig-linkerstudier-om-tillegg-av-t3-er-viktig/534075486670491

Les også denne: http://hormonerestoration.com/Thyroid.html

Fritt T3 - FT3 - Fritt Triiodothyroxine

Samme her som med FT4, men i mindre mengder. FrittT3 dannes etter mindre enn 24 timer.

FrittT3 er den delen av T3 som kroppen nyttiggjør seg av i stoffskifteprosessen i kroppen.

Reverse T3 - rT3

rT3 er ikke et stoffskiftehormon, men dannes i den samme prosessen som danner T3 av T4 (det dannes også av en frisk kjertel).

Det er nærmest et antistoff som passer på at kroppen ikke utarmer sine energireserver. Derfor blir det mye av dette i anorektiske tilstander og utarmende krefttyper.

Under behandling med stoffskiftehormoner kan det være en viktig indikator på om dosen du bruker med stoffskiftemedisiner er korrekt.

Produksjonen av rT3 øker typisk ved ekstreme tilfeller av stress, som ved fysisk skade, operasjon eller ved kronisk stress.

Økt produksjon av rT3 er også relatert til at kroppen ikke klarer å fjerne rT3 ved økt Kortisol i kroppen.

Link her på Facebook forum ang rT3: https://www.facebook.com/groups/NaturligThyroid/317526901658685/

------------------------------

Litt informasjon på engelsk:

Resin T3 Uptake: The resin T3 uptake measures the amount of sites for active (unbound) T3 to bind with thyroxine binding proteins.

This test is performed by mixing the blood with radioactive thyroid hormones. These radioactive hormones then combine with binding sites on thyroxine-binding proteins.

The blood is then exposed to a substance called a resin which will bind the unbound thyroid hormones and measure for radioactivity. The result can be expressed as the percent of radioactivity found on the resin, compared to the original radioactivity that was added.

The more binding sites that are open on the proteins, the lower the resin uptake result will be, and vice versa.

For example, anything that reduces the binding sites, such as elevated testosterone or testosterone replacement therapy, can cause a low T4 measurement because it leaves very few binding sites for any thyroid hormone to bind to.

If T3 is added to the sample of the blood, little T3 will be bound. This pattern would have low TT4 levels and high resin T3 uptake levels. On the other hand, anything that raises the binding sites such as estrogen or birth control pills would cause a pattern of high TT4 and low T3 uptake.

Det finnes faktisk ikke veldig mye informasjon on T2, T1 og T0. Men i stoffskifte"kjeden" så er disse også med i nedbrytningen av T4 hormonet.

Siden de produseres og er med i stoffskiftet, så antas det at de spiller en viktig rolle, og at de har en funksjon, det er helt klart.

T2

Thyroidea Norge har noen artikler om T2:

T1

Ingen artikler tilgjengelig - ennå.

Calcitonin

Calcitonin er med i kalkstoffskiftet. Calcitonin er med på transport og opptak av kalsium i kroppen, så calcitonin er definitivt veldig viktig.

Kommer også tilbake til mer informasjon her, så fort jeg har hatt tid til å søke litt.

Stoffskiftehormoner

Denne delen av web-sidene skal forsøke å gi ett enkelt bilde over hva skjoldbruskkjertel hormoner er, hvilke hormoner er relatert med hverandre, hva de gjør og hvordan de reguleres. Alle skjoldbruskkjertel hormoner kan sjekkes ved blodprøvetakning.

Alle hormonene som produseres i forhold til stoffskifte er avhengige av hverandre og lages ut i fra en 'kjede-reaksjon'.

Bildet forsøker å vise TRH som produseres i Hypothalamus (altså i hjernen) som går inn i hypofysen (kjertel) for å produsere TSH. Basert på nivåene av T4 og T3 i kroppen og cellene vil TSH enten økes eller senkes, for å trigge henholdsvis mer eller mindre produksjon av T4 og T3.

 

Følgende bilde viser thyreoidea systemet, der TRH trigger TSH, som igjen trigger T4 og T3 hormonene som sendes ut i kroppen og cellene våre.

 

 

De forskjellige stoffskiftehormonene er nærmere forklart på egne sider. Du finner disse i menyen.

Antistoffer - ikke hormoner, men kan påvirke hormonproduksjonen!

Les mer om antistoffer her.