Du kan lese hele artikkelen her: http://icelandreview.com/news/2015/02/04/supplemen...

Kort og godt så er det Hildur Þóra Magnúsdóttir som jobbet med en ide om å utvinne thyroide-medisiner fra islandske sau. Hennes prosjekt har blitt godkjent av islandske myndigheter og produksjonen er i gang.

Håpet med at dette nå skjer på Island er å få en mye større aksept her hjemme i Norge for thyroidea medisiner produsert av animalske produkter!

Hurra for Hildur!