I en nylig publisert forsknings artikkel forteller forskere om et langtidsprosjekt som gikk over 6 år, der formålet var å finne ut om kombinasjonsbehandling med T4 og T3 kunne forbedre symptombildet for de med lavt stoffskifte og livskvalitet.
Respektive 100 pasienter ble satt på kombinasjonsbehandling med T4 og T3 i gjennomsnitt 27 måneder hver seg i denne 6 års perioden, 2400 pasienter ble holdt på monobehandling (T4) og var kontrollgruppe.

Hele artikkelen kan leses i sin helhet her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59659...

Resultatene viser flere ting, der pasientene ble satt på kombinasjonsbehandling:

 • Ingen av pasientene som hadde TSH <0.05 (under anbefalt referanseområde, til nærmest umålbar TSH) ble innlagt på sykehus med arrythmia eller thyrotoxicosis - altså ingen ble overdosert eller hadde hjerterytmeforstyrrelser.
  • Også der pasientene var på monobehandling med T4 alene, og TSH var <0.05 fant de ingen problemer i dette området.
 • Flere enn 92% svarte at de følte seg "excellent, very good eller good" når de ble bedt om å fortelle hvordan de opplevde kombinasjonsbehandling i forhold til monobehandling på T4 alene.
 • Det ble ikke funnet noen forhøyet risiko for kardiovaskulær sykdom, atrieflimmer eller dødlighet - i noen av aldersgruppene som ble testet.
 • Symptomene som pasientene tidligere hadde rapportert om var nå forbedret eller helt borte


Forskerne sørget for å utelukke lave nivåer av Vitamin D, Vitamin B12 og hemoglobin, for å utelukke at dette kunne være årsaker til pasientenes symptomer, som fatigue, før de startet opp med kombinasjonsbehandling.

Forskerne utelukket pasienter med depresjon, psykiske sykdommer og fibromyalgi fra studien - da dette kunne også være årsaker til symptomer som lignet på lavt stoffskifte.


Et par ting som er verdt å merke:

 • Av 100 pasienter, så var 95 kvinner og 5 menn.
  • 57 kvinner og 3 menn fikk DTE (Thyroid - kjertel av animalsk opprinnelse)
  • 38 kvinner og 2 men fikk syntetisk T4 og T3 i kombinasjon
 • Seks pasienter gikk ut av prosjektet før det var ferdig, enten pga graviditet eller sluttet med behandling av andre grunner, eller fordi de ikke merket noen bedring på sine symptomer etter oppstart.
 • Gjennomsnittlig oppfølging var 27 måneder. 1 pasient ble fulgt opp i 111 måneder. Dette fordi hun hadde gått på kombinasjonsbehandling i mange år, der monobehandling hadde feilet i flere år.
 • Gjennomsnittlig dose med DTE var 30mg! (Altså veldig lav!)
 • Gjennomsnittlig dose med syntetisk T4 og T3 var 75mcg/5mcg.
 • 52% hadde Hashimoto's sykdom. 22% hadde fjernet hele eller deler av kjertel ved operasjon av forskjellige årsaker. 10% hadde graves eller hatt en type kreft i kjertelen, de siste 16% hadde andre årsaker til sitt lave stoffskifte.


Forskningsartikkelen konkluderer med:

"Kombinasjonsbehandling med T4 og T3 forblir en "eksperimentell" behandling som kan brukes til legens "diskresjon". Vår observasjonsstudie konkluderer med at for en delmengde av pasienter som føler seg suboptimal på LT4-monoterapi, er syntetisk terapi gunstig og sikker for å kontrollere hypothyroid symptomer og forbedre livskvaliteten."