I artikkelen står det som følger:

Fratages patienter livsvigtig medicin?

April 15, 2015

Af Palle Flodgaard

Følgende skrivelse er udsendt via praksisinfo i Region Sjælland. I skrivelsen meddeles det at alle henvisninger til endokrinologi for fremtiden skal centraliseres og sendes til Holbæk Sygehus. Samtidig fastslås det at behandling med T3 og Thyroid ikke tilbydes i Region Sjælland.

Hvordan det skal tolkes arbejder vi i DDHL hårdt på at opklare:

  • Betyder det, at nye patienter ikke tilbydes T3 eller Thyroid, selv om de ikke har effekt af T4?
  • Hvad med dem der allerede er i behandling - fratages de deres livsvigtige medicin?
  • Hvem har egentlig taget en sådan drastisk beslutning - og hvad er bevæggrundene?

Der skal ikke heske tvivl om at vi fra DDHL's side undrer os over et sådan markant tilbageskridt i udviklingen af bedre behandlingsmuligheder for patienter med lavt stofskifte.

Se brevet her:

Endokrinologi – nu fællesvisitation for henvisninger

Fra den 7. april 2015 skal henvisninger til det endokrinologiske speciale kun sendes til Holbæk Sygehus, hvorfra de vil blive fordelt mellem regionens sygehuse.

Bemærk dog at henvisning til almindelig DEXA-scanning er uændret fra tidligere – men ved ønske om endokrinologisk vurdering af osteoporose patienter henvises til endokrinologisk fællesvisitation.

Behandling med thyreoid og T3 tilbydes ikke i Region Sjælland.

Henvisninger sendes til:
Lokationsnummer: Hol Fælles endokrin.Visitation, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk - lokationsnr. 5790002009716 - Edi–fact: 3800HOV

Henvisningerne skal fortsat følge retningslinierne, som findes på Praksisinformation under: Patientforløb - Visitation/vejledninger samt (T) Endokrinolgi. Henvisningerne fordeles i forhold til sygehus- og specialeplanen, men også under behørigt hensyn til patientens bopæl og ventetider generelt.

Der er etableret en ”hotline” til brug for praksissektoren på hverdage mellem kl. 8.00 – 14.00 på tlf. 24 92 03 89.

Kontaktoplysninger til Den fælles Visitationsenhed for endokrinologi:
Telefon: 59 48 45 70 - Fax: 59 48 45 78
Mailadresse: hol-endokrinologi@regionsjaelland.dk

Yderligere oplysninger: Jesper Olund Christensen, visitationsansvarlig overlæge og Anne Thomassen, visitationsansvarlig lægesekretær.

Dagen etter kommer det ett svar på denne artikkelen, som er meget viktig for pasienter som ALLEREDE får T3 behandling:

Patienter fratages ikke deres medicin, siger overlæge

April 16, 2015

Af Palle Flodgaard

DDHL har ringet til den visitationsansvarlig overlæge i Region Sjælland, Jesper Olund Christensen. Han beroliger patienterne med, at de ikke fratages deres medicin, men sandsynligvis forsætter i den behandling de er i gang med.

Jesper Olund Christensen oplyser videre, at skrivelsen er ment som en præcisering af den politik, man allerede har ført i et år, nemlig at T3 og Thyroid ikke tilbydes som almindelig behandling, men udelukkende i forbindelse med forsøg.

Så det kan altså konstateres at Region Sjælland i følge overlæge Jesper Olund Christensen fortsætter med "business as usual".

Direkte adspurgt om Region Sjælland har en handlingsplan for de patienter, der ikke får det godt på T4-medicin, svarer Jesper Olund Christensen "at det har man ikke".

DDHL arbejder videre på, at opklare hvem der står bag beslutningen om ikke at tilbyde T3 og Thyroid behandling i Region Sjælland og hvilken betydning centraliseringen af visitationen får for nye patienter.

Det er altså viktig å få en presisjon!

I svaret sies det veldig klart at dette er en presisjon av allerede praktiserende politikk.

Den viktige jobben vi dermed har er å endre "den allerede praktiserende politikk"

Nemlig å få endret det som er beskrevet som standard medisinsk behandling av stoffskiftepasienter med hypotyreose eller lavt stoffskifte.

Vi ønsker å få T3 behandling (enten med syntetisk Liothyronin (T3) eller Armour Thyroid/Thyroid fra Erfa likestilt med behandling med syntetisk T4, det som kalles Levaxin i Norge.

Kampen fortsetter!