A

Ja! Så lenge det finnes i Felleskatalogen. Det finnes syntetiske medisiner, som for eksempel Euthyrox. Både Euthyrox og Levaxin inneholder stoffskiftehormonet T4.
Det finnes også syntetisk medisin med stoffskiftehormonet T3.

Legen din må i noen tilfeller kikke bakerst, under preparater som ikke er markedsført. Dette gjelder spesielt de såkalte NDT/DTE/Thyroid medisinene. Medisin laget på animalsk kjertel.

A

Thyroid USP, Thyroid, Naturlig Thyroid, Armour Thyroid, Thyroid fra Erfa.

NDT står får 'Naturally Dissicated Thyroid'. Opprinnelse er for det meste fra gris, ku eller annen skjoldbrukskjertel som opprinnelig kommer fra animalriket.

NDT inneholder alle skjoldbrukskjertel hormoner som ett menneskes skjoldbrukskjertel, men sammensetningen (innholdet) kan variere fra ett menneskes.

Dagens NDT preparater lages kun av grisekjertler. Det fremstilles et pulver av kjertlene som er utsatt for hyppige og strenge kontroller av det amerikanske kontrollorganet USP. Alle som produsenter må bruke det samme pulveret for å få sine tabletter merket med USP, så da betyr kontrollert vare.

Les gjerne mer her: http://en.wikipedia.org/wiki/Desiccated_thyroid_extract

NDT ble fremstilt første gang i 1891. En kvinne brukte NDT fra og med dette året og brukte det til hun døde 84 år gammel, 52 år senere.

Her er en link til som kan være verdt å lese:

http://www.stopthethyroidmadness.com/desiccated-thyroid-unapproved-drug/

Her er en til:

http://thyroid.about.com/od/thyroiddrugstreatments/a/Natural-Desiccated-Thyroid-hypothyroidism.htm

Her er en på norsk:

http://thyroidea.no/patientberattelser-3/behandling-3/mediciner/naturligt-skoldkortelhormon/

NDT inneholder alle stoffskiftehormoner som også er i en menneskelig skjoldbrukskjertel: T4, T3, T2, T1 og calcitonin. Den inneholder ikke TSH - da TSH produseres i hjernen og er ett thyreoidea stimulerende hormon, men ikke i seg selv ett stoffskifte hormon.

A

NDT har blitt produsert i over 115 år (de syntetiske i så vidt 70) og de som er tilgjengelig i Norge i dag står under streng kontroll. Kontrollorganet heter USP, dette er en standard som i dag brukes i over 140 land i verden!

Samme standard, som gjelder mengde virkemiddel i medisinen, gjelder også for syntetisk medisin!

A

Det finnes noen enkelte vitenskapelige undersøkelser med NDT vs Syntetisk. Men det er dessverre liten gjennomslagskraft, da antall personer i forsøkene enten er for få eller andre årsaker ligger til grunn.

Så vitenskapelig har vi ikke så mange referanser å vise til.

Det som er viktig å vite er det følgende:

- årsaker til Lavt Stoffskifte kan være mange (genetisk, traume, annet). Forløpet til sykdommen kan være forskjellig for oss alle. Men i 85% av tillfellene så er årsakene Autoimmun Sykdom, der kjertelen blir betent og sakte men sikkert viskes ut. I begynnelsen av sykdommen med autoimmun reaksjon, så er det stor mulighet for at en behandling med Syntetisk T4 gir en god følelse og at man føler seg relativt bra eller helt frisk. Underveis som kjertelen blir svakere og svakere, så kan det bli vanskelig for kroppen å konvertere T4 til T3 (det faktiske stoffskifte hormonet) og man får igjen symtomper og man "detter rett i kjelleren". Konvertering er en ting, for cellene å nyttiggjøre hormonene er noe annet. Cellene i kroppen er komplekse, og de trenger stoffskifte hormon (T3 er viktigst!) for å kunne gjøre jobben sin. Sliter man på cellenivå, så hjelper det heller ikke om man har en relativt ok konvertering av T4 til T3 - spesielt om kroppen "kaster bort" T3 eller ikke får til å utnytte T3.

Dette kan være to årsaker til hvorfor man bør vurdere NDT om man ikke føler seg bra på Syntetisk T4 alene.

Hvorfor da ikke legge til Liothyronin? Det er jo tilførsel av T3?

Ja, man kan forsøke Liothyronin, men hvorfor legge til en ekstra tablett som er syntetisk, når du får alt i ett naturlig produkt som har vært i produksjon siden tidlig 1900-tallet?

A

Noe finnes det:

-http://www.thyroid.org/patient-thyroid-information/ct-for-patients/vol-6-issue-8/vol-6-issue-8-p-3/

-http://www.healio.com/endocrinology/highlights-from-endo-2013/desiccated-thyroid-extract-a-safe-alternative-to-levothyroxine-in-hypothyroidism

-http://www.anh-usa.org/help-us-protect-natural-thyroid-hormone/

- Forskning fra Danmark:http://stofskiftesupport.dk/forskning.html

Vi legger opp de vi finner her på thyroid.no.

A
  • Thyroid/NDT (Erfa og Armour) gis i Milligram (mg)
  • Syntetisk gis i Microgram (mcg) (dette gjelder for både Levaxin og Liothyronin).
A

Ja, men det er ikke en enkel sak. Normalt må en spesialist (Endokrinolog, ØNH spesialist eller gynekolog) skrive ut dette. Men vi ser oftere og oftere at fastlegen også får til dette, men da med brev fra spesialist som anbefaler på blå. Man må ha forsøkt Levaxin, og man må ha vist bedring på Erfa eller Armour før man evt kan søke om dette. (mer input kommer).

I skrivende stund så har ingen resepter på blå blitt skrevet ut med Armour eller Thyroid fra Erfa. Den siste ble skrevet ut en gang i August 2014. Årsaken er at Helfo nå vurderer slike søknader etter en ny paragraf, der vitenskapelige forskningsresultater ligger til grunn. Da det drives veldig lite forskning på lavt stoffskifte og enda mindre på NDT, så er det vanskelig å oppdrive riktig dokumentasjon. Dermed så sitter vi pasientene fast.

A

Ja! Stoffskifte skjer i hele kroppen via cellene våre. Det er helt klart at NDT er noe for deg. Dine sjangser for god konvertering av T4 til T3 blir mindre nå som kjertelen er borte. Da har du stor sannsynlighet for at du trenger tilskudd av T3 hormonet!

A

Her finner du en rettledning vedrørende Godkjenningsfritak:https://www.facebook.com/groups/NaturligThyroid/468551846556189/

Her finner du skjema som legen må fylle inn:https://www.facebook.com/notes/for-oss-med-lavt-stoffskifte-som-vil-ha-naturlige-medisiner/s%C3%B8knadsskjema-godkjenningsfritak/468551553222885

Legen kan også nå bruke elektronisk resept når han/hun søker. Litt usikker på hvordan det fungerer der, men mest sannsynlig så har h*n ett avkryssningsvalg når det gjelder medisiner som ligger under registreringsfritak.

A

Vi anbefaler deg å vurdere en "second opinion" hos annen fastlege eller en privat lege/klinikk.

Det finnes noen få endokrinologer som også skriver ut Thyroid/NDT, men kan ikke liste disse her.

De fleste av oss har endt opp med å søke hjelp hos private klinikker. Disse er som oftest mer behjelpelig med å skrive ut NDT til oss.

Du bør evt vurdere å få med en bisitter som er sterk og som har lest godt innhold og vet hvilke spørsmål han/hun bør stille på dine vegne. Dette kan også være til stor hjelp!

A

Hva er Armour Thyroid?

Armour er en av de meste kjente NDT som er på markedet, og er en av de mest brukte i Norge. Armour produseres i USA.

A

Hva er Thyroid fra Erfa?

Erfa er det samme som Armour, men produseres i Canada av annen produsent.

Her er link du kan ta med til din lege som forklarer litt mer om Thyroid fra Erfa: https://www.facebook.com/download/246291018843351/Informasjon%20om%20Thyroid%20Erfa%20til%20lege.doc

A

Hva er WP-Thyroid?

Produseres av RCL-labs. Hjelpestoffene er lavest i klassen, kun Kokosolje og Inulin fra sikorirot.

I Sikorirot finnes store mengder inulin, et polysakkarid som ved hydrolyse omdannes til fruktsukker, noe som gjør at sikorirot kan være et bra næringsmiddel for diabetikere. Inulin fra sikorirot inngår i flere naturmidler. Stoffet sies å være bra for de nyttige bakteriene i tarmfloraen ved at de får næring fra Inulinet. Inulin antas også å forsinke opptaket av raske karbohydrater og dessuten minske behovet for dem

Er altså med å stabilisere blodsukkeret.

A

Ja, de samme som man evt kan få av de syntetiske versjonene ved for høye doser: hodepine, fatigue, endringer i vekt, kvamle og oppkast, diare, utslett og kløe.

Dette har vært rapporterte bi-virkninger. Har du slike bi-virkninger eller andre som du mistenker kan være relatert, kontakt din fastlege!

A

NDT omtales ofte per 'grain' - dette er det samme som ca 60mg med NDT.

Armour Thyroid kommer i 30mg (halvt grain), 60mg (1 grain) osv.

Samme med Thyroid Erfa osv.

Nature Throid og WP Thyroid lages i 65mg - men ofte også omtales som 1 grain.