Enkelt forklart: T4 eller Total T4 produseres i skjoldbruskkjertelen. Volumet som produseres reguleres via TSH. TSH signaliserer med skjoldbruskkjertelen, som forteller nåværende nivå. TSH vil øke om det finnes signaler på at det produseres for lite T4. TSH vil gå ned om det er for mye T4 i blodet.

T4 er nødvendig i prosessen for å produsere T3. T4 hormonet er ett transport hormon, ved siden av at den også bidrar til å konvertere i det mer aktive stoffskiftehormonet T3.

  • Når TSH ikke klarer å stoppe overproduksjon av T4 så blir det fare for midlertidig eller permanent høyt stoffskifte.
  • Når TSH ikke klarer å øke produksjonen av T4 så står man i fare for midlertidig eller permanent lavt stoffskifte.

Også kjent som: Thyroxin eller Totalt thyroxin.

Totalt T4 er det råstoffet kroppen danner stoffskiftehormoner av. Heter også pro-hormon T4.

Fritt T4 er den delen av T4 som kroppen nyttiggjør seg av i stoffskifteprosessenEn bitteliten det av kroppens T4-lager frigjøres etter 2-3 uker fra sitt bindeprotein. Det er kun fra de frie T4 det kan dannes stoffskiftehormoner.

Total T4 måler både det bundene og ikke-bundene thyroxin nivået i blodet. På grunn av dette så gies det ikke aktivitetsnivået av T4 når det måles alene.

Testen er best når den gjøres sammen med T3 opptaket. FT4 (Fritt T4) kan bli kalkulert ved å bruke T3 opptaket og demonstrerer ett vist nivå av T4 aktivitet. Total T4 nivå kan bli påvirket av mange forskjellige medisiner!

Fritt tyroxin indeks: som tidligere skrevet, det totale thyroxinet og T3 opptaket må brukes sammen for å vurdere Fritt T4 nivå. Indexen måles ved å gange Totalt T4 nivå med T3 opptaks nivå.

Resultatet er Fritt T4 og dette gir da volumet av aktivt T4 som er tilgjengelig. Medisiner vil alltid ha noe å si for T4 og resin T3 opptaks nivå i motsatt retninger på grunn av deres måte å inflyte på binding.

Om Totalt T4 nivåene er deprimert så er T3 opptaket høyt. Om Totalt T4 er høyt, så er resin opptaket lavt.

Fritt tyroxin (FT4): Den frie thyroxin testen blir brkt til å måle volum av det frie eller aktive T4 i blodet. Alle faktorer, som medisiner og fysisk kondisjon, som kan ha inflytelse på Totalt T4, påvirker ikke Fritt T4!

  • Nivået av T4 i blodet er høyt når man er hyper.
  • Nivået av T4 i blodet er lavt når man er hypo.

Legg merke til at en TSH med normal T4 kan være nok til å diagnosere hypotyrose. Ett relativt sjeldent mønster er en høy T4 uten hypertyrose, som kan være relatert til arvelig situasjon eller det som heter thyreoidea resistens.

  • Høyt Fritt T4 kan også være forårsaket av pasienter som tar heparin eller etter en akutt sykdom som midlertidlig kan forårsake at nivå av bindeprotein plutselig faller. En sykdom som blir ille og kronisk, kan minske FT4, men er ikke nødvendigvis sykdom i skjoldbruskkjertelen.