Det finnes faktisk ikke veldig mye informasjon on T2, T1 og T0. Men i stoffskifte"kjeden" så er disse også med i nedbrytningen av T4 hormonet.

Siden de produseres og er med i stoffskiftet, så antas det at de spiller en viktig rolle, og at de har en funksjon, det er helt klart.

T2

Thyroidea Norge har noen artikler om T2:

T1

Ingen artikler tilgjengelig - ennå.

Calcitonin

Calcitonin er med i kalkstoffskiftet. Calcitonin er med på transport og opptak av kalsium i kroppen, så calcitonin er definitivt veldig viktig.

Kommer også tilbake til mer informasjon her, så fort jeg har hatt tid til å søke litt.