Veldig enkelt forklart: TSH trigges av TRH, og begge produseres i hjernen. TSH er nødvendig for å regulere volum av stoffskiftehormon som utskilles fra skjoldbruskkjertelen. Dette er ett signalhormon som gjør det mulig for hjernen å snakke med resten av kroppen om "behov for hormoner".


Også kjent som: ThyreoideaStimulerendeHormon

Det er utrolig viktig å få frem at TSH ikke er ett stoffskiftehormon!

TSH (ThyreoideaStimulerendeHormon) produseres og mengdekontrolleres av kontrollsenteret i hjernen (Hypofyse og Hypotalamus) Det er IKKE et stoffskiftehormon og deltar ikke i stoffskiftet. Men det er ett hormon, og det hjelper skjoldbruskkjertelen å regulere mengden skjoldbruskkjertelhormoner i en frisk kjertel.

Disse som kommer listet her er ikke stoffskifte hormoner, men antistoffer som kan bidra til å ødelegge Skjoldbruskkjertlen. Vi velger å nevne disse her for å også referere til en komplett liste over blodprøver som bør tas når man mistenker problemer og sykdom i skjoldbruskkjertelen.

Thyroid Stimulating Hormone (TSH) heter også thyrotropin. Hypofysen sender ut dette hormonet etter at hypothalamus sender ut TRH.

Dette er den mest brukte markøren for å vurdere thyreoidea funksjonen (altså stoffskiftet) og også den mest sensitive. TSH volumet øker når T4 volumet går ned, TSH faller når T4 øker.

Dette er den eneste testen som i dag brukes av tradisjonelle leger og helsevesen, for å screene en pasient for thyreoidea sykdommer; dette fordi de er kun opptatt av å screene for thyreoidea hormon erstatning, og ikke den optimale fysiologiske funksjonen bak stoffskiftet.

En TSH test alene tenker ikke på en eventuell thyreoidea-hypofyse feedback loop, perifer thyreoidea metabolisme eller en potensiell eller aktivk risk faktor som kan enkelt identifiseres ved anti-stoff testing.

  • En høy TSH med eller uten endringer i T4 eller T3 blir brukt til å diagnosere hypotyrose. Om skjoldbruskkjertelen ikke lager nok T4 vil hypofysen sende ut TSH for å stimulere til produksjon.
  • En lav TSH blir brukt til å vurdere om man har hypertyrose. Om skjoldbruskkjertelen er overaktiv, som i tilfellet med Grave's sykdom, så vil anti-stoffer binde seg til aktivt thyrotropin (TSH) reseptorer på stoffskifte celler eller stimulere T4 produksjon uten å påvirke TSH.

Vær opperksom på at enkelte anti-stoffer kan hemme skjoldbruskkjertel funksjon ved å gjøre den inaktiv isteenfor å stimulere thyrotropin reseptorene. Dette blir kaldt en autoimun hypothyreoiditt. Dette vil demonstrere hypotyrose (høy TSH) med høye anti-stoffer mot skjoldbruskkjertel.


Laboratorie referanse for TSH: 0.5 - 3.6 (Dette varierer fra ett laboratorie til ett annet - der nederste referanse kan være mellom 0.2 og 0.5. Øverste referanse kan variere fra 3.6 og 5.5).

Funksjonell eller optimal referanseområde: 1.8 - 3.0

Er man medisinert for hypotyrose: 0.5 - 1.5 - helst så nært 0.5 som mulig.

Har man vært operert for kreft: TSH bør være nær 0/null.