Medisinering ved lavt stoffskifte

Når man har fått diagnosen lavt stoffskifte eller hypotyreose, så blir man normalt sett satt på medisiner. Disse medisinene skal tas hver dag og ut resten av livet.

Medisineringen baseres på å erstatte en svekket hormonproduksjon i Skjoldbruskkjertelen og i cellene våres.

Subklinisk hypotyreose og Autoimmun stoffskifte sykdom

I Norge er det sjelden at man får medisinsk behandling ved:

  • Sub-klinisk hypotyreose
  • Autoimmun sykdom (antistoffer mot skjoldbruskkjertelen)

For alle andre typer blir man stort sett satt på Levaxin eller Euthyrox, begge er syntetiske versjoner av stoffskiftehormonet T4.

Målet, i følge læreboka, er å gi kroppen nok T4 hormoner for å tilstrebe normale verdier av TSH og FT4 i blodet.

Normale verdier ved medisinering av TSH og FT4 vil si:

  • TSH på mellom 0,5 og 1,5 (der referanseområdet eller normalområdet går fra 0,5 til 3,6)
  • FT4 i øverste del av referanseområdet (der referanseområdet eller normalområdet går fra 12 til 22 så skal FT4 være helst over 18)

Det som er viktig i denne sammenhengen er at man medisinerer til man føler seg bra!

Eksempler på medisiner som i dag er tilgjengelige i Norge for medisinering ved Lavt Stoffskifte er listet i den venstre menyen. Levaxin og Liothyronin er nok de mest kjente som fastlegen/endokrinologen vil foreskrive sine pasienter.

Målet med www.thyroid.no er å gjøre oppmerksom på at det finnes andre behandlingsmuligheter der Levaxin ikke gir optimal løsning for pasienten!

Mange blir ikke friske med Levaxin?

I følge egen erfaring så er ikke Levaxin alltid den medisinen som gjør at man kommer i mål med medisinering for lavt stoffskifte.

I følge en stor undersøkelse som ble foretatt av Norsk Thyreoidea Forbund (nå Stoffskifteforbundet) så har 86,1% av de som svarte på undersøkelsen symptomer på lavt stoffskifte.

59,9% er uføretrygdet i 80% eller mer av tiden. 43,8% har andre tilleggssykdommer ved siden av stoffskiftesykdom.

Er ikke dette påfallende store tall som tilsier at noe er galt med medisineringen av hypotyreose eller lavt stoffskifte i Norge?

Et annet tall som ofte blir brukt er at 80 - 85% av de som i dag er på Levaxin (eller annen form for syntetisk T4 hormon) har det relativt greit! Det betyr at så mange som 15 - 20% har det IKKE så greit.

I følge registrene over de som i dag er på stoffskiftemedisin for lavt stoffskifte, så har vi godt over 195.000 pasienter med lavt stoffskifte. 20% av dette er ca 45.000 eller flere pasienter som IKKE har det bra!

Hva skal man gjøre om Levaxin ikke fungerer for meg?

Vitaminer og mineraler

Det viktige er at du sørger for at legen ikke bare sjekker stoffskiftet ditt, men også sørger for at du får i deg nok vitaminer og mineraler gjennom ett godt og variert kosthold. For mange med lavt stoffskifte, så er "lekk tarm" noe som også forårsaker at man tar opp mindre nærings i tarmen. Når dette er tilfelle så er det viktig å tilføre kosttilskudd og oppnå normale nivåer i kroppen av disse. Du kan lese mer om kosthold samt vitaminer og mineraler på denne web-siden.

Medisiner

Ett alternativ til den syntetiske T4 medisinen er å legge til syntetisk T3. I Norge har vi en medisin som heter Liothyronin som inneholder nettopp dette.

Ett annet alternativ til både Levaxin og Liothyronin er Armour Thyroid eller Thyroid fra Erfa. Dette er medisiner som er laget av frysetørret skjoldbruskkjertel fra gris. Disse tablettene inneholder de hormonene som vår egen kjertel inneholder: T4, T3, T2, T1 og calcitonin (sistnevnte er viktig for kalsium-stoffskiftet). Disse thyroide produktene har fellesbetegnelse NDT - Naturally desiccated thyroid.

Historisk sett så er NDT det første medisinske tilbudet stoffskiftepasienter hadde. Første pasienten som gikk på dette var i 1891. Syntetiske produkter kom ikke på markedet før på slutten av 1950-tallet.

Vi er i dag en relativt stor pasient gruppe som i dag går på ett NDT produkt i Norge med stor suksess. Du kan lese mer om pasient-historiene her.

Etter å ha lest alt dette så er fremdeles min lege skeptisk?

Som skrevet over så kan man evt vurdere å bruke Liothyronin i kombinasjon med Levaxin. Liothyronin er en syntetisk T3-medisin. De fleste leger kan være villig til å skrive ut resept på dette i tillegg til Levaxin (også syntetisk, som inneholder kun T4). Liothyronin kan skrives ut av alle leger. Selve doseringen må gjøres i samarbeid med legen, da dette kan være avhengig av hvert enkelt individ. Men det aller viktigste er å ikke begynne for høyt med Liothyronin med en gang, men å starte veldig forsiktig, med så lite som 5 mikrogram, med forsiktig økning hver uke eller annenhver uke. Det er også viktig å vite at Levaxinen antakelig må litt ned i dosering når du starter med Liothyronin, for å unngå å få overdose symptomer når du starter. Men mange må opp igjen til samme dose Levaxin etter en stund.

TSH i null?

http://jeffreydachmd.com/2015/05/tsh-suppression-b...


Lenker til informasjon om behandling med medisin:


Relaterte artikler fra thyroid.no bloggen:

Gode artikler i STOFOs siste Thyra

Undertegnede er medlem av Stoffskifteforbundet (STOFO) - gleden var dermed veldig stor når jeg leste STOFO sitt siste medlemsblad Thyra!

Sterk prisøkning på Armour over natten!

Mange har reagert med skrekk og gru på en enorm prisøkning på Armour!

Boots lover best pris på Armour

Per 1 April har Boots lovet å være billigst på Armour!

Dårlig nytt for stoffskiftepasienter i Danmark?

15 april ble det skrevet en artikkel på websiden til den danske foreningen for pasienter med lavt stoffskifte (DDHL - Den Danske Hypothyreose Landsforening). Der meldes det at pasienter blir fratatt en meget viktig komponent av sin behandling, nemlig alt det denne web-siden står for!

Thyroid nyhet fra Island!

Artikkelen som omtales her er fra 4. februar i år, men er allikevel gode nyheter for oss! På Island skal de nå utvinne thyroide medisiner fra sau.